For å bestille oppsetting/nedtaking av byggestrøm/byggekasse, ber vi deg vennligst benytte dette skjemaet.

Normalt setter vi opp byggekasse i løpet av en uke etter at vi har mottatt bestillingen.


Bestillt av:
Byggekasse skal settes opp hos:
Faktura for byggekasse skal sendes til:
Gjelder kun for bedrifter og organisasjoner
Her skriver du beskjeder til oss.