Pga. arbeid blir det strømstans fredag 07.06. fra kl. 09.00 til ca. kl. 10.30 for transformator Lunde Prestegård.

Anlegga må betraktes som strømførende i utkoblingstiden.