Husholdningskunder med forbruk over 8000 kWh pr år blir fakturert etterskuddsvis hver annen måned.

Næringskunder med forbruk over 100.000 kWh blir fakturert etterskuddsvis månedlig.

Øvrige næringskunder og husholdningskunder med forbruk under 8000 kWh samt fritidsboliger blir fakturert akonto annehver måned.