Norges vassdrags- og energidirektorat har med virkning fra 1. januar 2016 vedtatt forskriftsendringer som medfører at nettselskapene etter denne dato plikter å fakturere nettjenester til alle forbrukere etterskuddsvis minimum hver tredje måned på bakgrunn av måleravlesning.

Som følge av denne forskriftsendringen vil Midt-Telemark Energi AS fra 1. januar 2016 fakturere fritidsboliger for nettleie (energileddet og fastleddet) etterskuddsvis hver annen måned basert på måleravlesning.

For å kunne fakturere ditt faktiske forbruk, trenger vi en måleravlesning. Dersom du ikke leser av måleren, vil avregningen bli basert på et beregnet forbruk. 

Avlest målerstand kan meldes inn når som helst.

Vi vil sende deg en SMS hver annen måned dersom du har SMS avlesning registrert hos oss. Klikk her for å få måleravlesning på SMS

Avlesninger kan meldes inn via Måleravlesning/Min Side.

Min Side kan du også få tilgang til oversikt over eget strømforbruk, informasjon om strømbrudd mv.

 

Se komplett oversikt over priser og vilkår