Skal du grave?

Bestill gratis kabelpåvisning først, strømkabler kan være livsfarlige.
Ved alt gravearbeid må du sjekke om det ligger strømkabler eller andre installasjoner under bakken.
Den som skal grave har ansvaret for å skaffe kabelpåvisning og sikre merking av påvist kabeltrase.

Kontakt oss på epost firmapost@mtenergi.no eller tlf. 35 94 90 40 (hverdager kl. 0800-1500).

Her kan du bestille gratis kabelpåvisning av Midt-Telemark Energi AS sine strømkabler og Midt-Telemark Breiband AS sine fiberkabler.
Vår leveringstider er normalt innen 4 arbeidsdager fra bestillingstidspunkt.
Du vil da få detaljerte opplysninger på kart om hvor det ligger kabler i det aktuelle området.
Om nødvendig vil kabelpåviser komme på stedet og markere hvor kablene ligger.


Erstatningsansvar

Det er den som graver som har ansvar for å sjekke om Midt-Telemark Energi AS eller andre kabeleiere har installasjoner under bakken. Det har hendt at maskinførere har startet å grave før kabelpåvisning er gjort. Store verdier ligger i bakken, blant annet strøm- og datakabler og rør for vann og avløp. Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr.  Den som forårsaker skaden risikerer å bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnader et strømbrudd kan medføre.
Skader på våre kabler kan medføre erstatningsansvar for:

  • kostnader som følge av strømbrudd.
  • reparasjons- og materialkostnader.


Vi anbefaler at du setter deg inn i hvilke forpliktelser som gjelder. 


Arbeid nær kabler

Spør oss før du utfører arbeid i nærheten av nettanlegg. I kabelpåvisningen oppgis det om det er lavspennings- eller høyspenningskabler, samt fiber fra Midt-Telemark Breiband i det området der påvisningen gjelder, samt hvilke sikkerhetsregler som gjelder. Det er kun lavspenningskabler, som etter påvisning, kan avdekkes uten nærmere avtale med Midt-Telemark Energi AS.


Høyspenningskabler

  • Sikkerhetsavstand er 1 meter til hver side fra senter av peilet høgspentkabel.
  • Innenfor sikkerhetsavstand må kabler avdekkes ved håndgraving.
  • Ved behov for å arbeide nærmere enn sikkerhetsavstand skal MTE sin driftssentral kontaktes før arbeidet videreføres (Tlf.970 37 295).

MTE avgjør hvilke forholdsregler og tiltak som er nødvendige for å ivareta sikkerheten og hindre skade.


Når uhellet er ute

Ved skade på strømkabel er det viktig å straks varsle vår døgnåpne vakttelefon 970 37 295.