Fra 1. januar 2007 kan Midt-Telemark Energi AS sine nettkunder kreve kompensasjon for alle avbrudd i strømforsyningen som varer sammenhengende i mer enn 12 timer.

Kompensasjonen gjelder ikke for kunder med egen avtale om utkoblbart forbruk. Varigheten for et langvarig avbrudd i strømforsyningen regnes fra det tidspunkt Midt-Telemark Energi først fikk melding om avbrudd, eller Midt-Telemark Energi visste eller burde ha visst at avbruddet har funnet sted.

Avbruddet opphører når normal strømforsyning er gjenopprettet. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende hvis ikke normal strømforsyning opprettholdes i to timer sammenhengende.

Kompensasjons-satsene er som følger:

  • For avbrudd over 12 timer til og med 24 timer: kr 600
  • For avbrudd over 24 timer til og med 48 timer: kr 1 400
  • For avbrudd over 48 timer til og med 72 timer: kr 2 700
  • For avbrudd ut over 72 timer gis det er tillegg på 1 300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.
  • For fritidsbolig kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Nettkunder som er berørt av langvarige avbrudd må fremme krav om kompensasjon til Midt-Telemark Energi innen rimelig tid etter at normal strømforsyning er blitt gjenopprettet. Midt-Telemark Energi har satt ”rimelig tid” til 60 dager.

Krav om kompensasjon må meldes på særskilt skjema utarbeidet av Midt-Telemark Energi:

 

Skjema finner du her

Du kan også få skjemaet tilsendt ved å henvende deg til oss.