Kunder som ikke har inngått avtale med en strømleverandør, vil få strøm fra netteier. Dette er bestemt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  Prisen for denne leveringsplikten (også kalt ventetariff) er bestemt av NVE.

Ventetariff består de 6 første ukene av Nord Pool sin månedsmiddelpris i spotmarknaden + 5 øre/kWh i påslag (inkl. mva).

Etter 6 uker øker prisen til Nord Pool sin månedsmiddelpris i spotmarknaden + 13 øre/kWh i påslag (inkl. mva).

Her finner du oversikt over strømleverandører i vårt område.

 

Se også NVEs standardskriv til kunder uten kraftleverandør: lenke