Husholdningskunder med forbruk over 8000 kWh pr år skal lese av måleren hver annen måned. Dette kan gjøres ved hjelp av "din side" eller ved å bestille varsling på SMS. Måleravlseing gjøres på følgende datoer: 01.01, 01.03, 01.05, 01.07, 01.09 og 01.11

Næringskunder med forbruk over 100.000 kWh blir timesmålt. Dette blir utført av nettselskapet.

Øvrige næringskunder, husholdningskunder med forbruk under 8000 kWh og fritidsboliger blir avlest en gang pr år.