Måleravlesning kan du selvsagt gjøre via web, på denne linken: MinSide 

Men nå gir vi i i Midt-Telemark Energi deg nok et alternativ til å levere inn målerstanden. For deg som er mest fortrolig med mobil, kan du nå også velge SMS for mottak av melding om avlesning og retur av avlesning til oss.

Vil du lese av måleren din via mobil gjør du følgende:

SMS kan du aktivere nå ved å sende: MTE REG [kundenummer] [målernummer] til 2258.
Måleravlesningen kan sendes: MTE [målerstand] til 2258

Lykke til!