priser inkl mva

 

Gjelder fra 01.04.2019

Disse prisene er inklusiv forbruksavgift med   15,83 øre/kWh, ENOVA-avgift på 1 øre/kWh og 25 % mva. Der tariffen blir benyttet til næring blir ENOVA avgiften fakturert med kr 800,- + mva pr år.

 

TAKSTGRUPPE NH4 og NH4V

Totalpriser med avgifter

Gjelder gårdsbruk, boliger og hybler


Tariff
NH4
NH4V*

Fastledd
3375 kr/år
3375 kr/år

Fast
41,16 øre/kWh

Sommer

37,66 øre/kWh

Vinter

43,16 øre/kW


NH4V

* NH4V kan bare velges av kunder med 6 årlige avregninger.

Sommerperioden:01.04 - 30.09, Vinterperioden: 01.10 - 31.03.

Denne takstgruppen er for anlegg med overbelastningsvern til og med 3x125 A ved 230 V og 3x80 A ved 400 V. Dersom anlegget har større sikringer må en ta kontakt med energiverket for informasjon.

 

TAKSTGRUPPE NH4H
 

Totalpriser med avgifter

Gjelder fritidsboliger og fraflytta gårdsbruk o.l.


Nettleie

41,16 øre/kWh

Fastbeløp, nett

3937,50 kr/år


TAKSTGRUPPE

Denne takstgruppen kan ikke ha større overbelastningsvern enn 3x63 A ved 230 V og 3x32 ved 400 V.

TAKSTGRUPPE KLP

Denne taktsgruppen gjelder for kraftkunder på leveringsplikt. De 6 første ukene er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 6,25 øre/kWh. Etter 6 uker er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 18,75 øre/kWh.