priser eks mva

Gjelder fra 01.04.2019 Disse takstgruppene gjelder for industri, handverk, kontor, forretninger, hoteller, offentlige bygg og andre bygg med næringsvirksomhet.

Prisene er eksklusiv ENOVA-avgift på kr 800,- pr år

TAKSTGRUPPE NT4

Denne takstgruppen gjelder for anlegg med overbelastningsvern til og med 3x125 A ved 230 V og 3x80 A ved 400 V.

TAKSTGRUPPE NT3M og NT3S*

* NT 3 S kan bare velges av kunder med timesmåling og med forbruk over 400.000 kWh/år.

Sommerperioden:01.04 - 30.09, Vinterperioden: 01.10 - 31.03.

Denne takstgruppen gjelder for anlegg med overbelastningsvern over 125 A ved 230 V og 80 A ved 400 V.

TAKSTGRUPPE NT4C

Denne takstgruppen gjelder anlegg med overbelastningsvern over 125 A og som bruker høy effekt, men har lite energiforbruk. Kontakt energiverket for nærmere informasjon.

I tillegg kommer forbruksavgift for alle takstgrupper:
Veksthusnæring er fritatt for avgift. Spesielle regler gjelder for industri, bergverk og arbeidsmarkedsbedrifter. Øvrige 15,83 øre/kWh.


TAKSTGRUPPE KLP

Denne taktsgruppen gjelder for kraftkunder på leveringsplikt. De 6 første ukene er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) +  5,0 øre/kWh. Etter 6 uker er prisen månedlig veiet spot (ref.Kristiansand) + 15,0 øre/kWh.

Alle priser er eks.mva

Standard tilknytningsatale

Standard nettleieavtale

Fullstendige nettleie- og leveringsvilkår