Som nettkunde står du fritt til å velge hvilke strømleverandør du ønsker.

De leverandørene som leverer inn i Midt-Telemark Energis nett kan du finne her.

Relevant prisinformasjon vil du finne på strompris.no

De opplysningene du trenger i forbindelse med et leverandørskifte vil du finne på den siste fakturaen du har fått. Du vil der trenge målepunkt id(MID) 8 siffer, og en ny målerstand.

Din nye leverandør vil normalt varsle din eksisterende leverandør om skiftet.

Nettselskapet skal gjennomføre skiftet innen to uker etter at de har motatt melding fra leverandøren.