Det lokale eltilsyn (DLE) er en del av det offentlige tilsynsapparatet for el-sikkerhet, og utøver tilsyn under Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

DLE fører tilsyn med elektriske anlegg og virksomheters internkontroll innen eget konsesjonsområde. DLE v/Midt-Telemark Energi AS sitt konsesjonsonsområde er Nome, Bø og Sauherad kommune. DLE yter i tillegg brannteknisk bistand til våre kunder, og følger aktivt opp alle elektroinstallatører som har oppdrag i Midt-Telemark. Vi gir også tilbud om elsikkerhetsopplæring til alle 9.klasser i Midt-Telemark, samt elektro-, helsefagarbeider- og landbrukslinja ved Nome vgs. I tillegg stiller vi opp for lag og foreninger som ønsker dette.

Antallet tilsynsobjekter pr 01.01.18 var 10 753, og vi skal gjennomføre 659 tilsyn i løpet av 2018.

På denne linken finner du elsikkerhetsinformasjon:

http://www.elsikkerhetsportalen.no/

Nyttige elsikkerhetstips:

Elbillading: https://www.dsb.no/lover/elektriske-anlegg-og-elektrisk-utstyr/tema/elbil---lading-og-sikkerhet/

 

Farlige elektriske produkter: https://www.farligeprodukter.no/produkt/search//elektrisk/////

 

Har du en slik røykvarsler: https://www.nrk.no/finnmark/brannsjefen-advarer_-_-roykvarslere-kan-lage-brann-1.12910298

 

Har du en slik varmtvannstank: https://www.dinside.no/bolig/sjekk-om-varmtvannsberederen-din-er-brannfarlig/60958363

 

Ønsker du å komme i kontakt med DLE?

Se våre kontaktsider eller ring sentralbordet på telefon 35 94 90 00.