Vår kundeservice er klar til å hjelpe deg enten du kontakter oss på telefon, pr. post, ved personlig frammøte eller nå via internett.

Sentralbordet er åpent fra 07.30 til 15.00- Ring 35 94 90 40

Få oversikt over ditt kundeforhold

Ved å logge deg inn på Min Side, kan du få oversikt over ditt kundeforhold, se på dine fakturaer, historisk forbruk, legge inn måleravlesning, ta prøveavregninger med mer.